BIBLIOTEKA OD 18 MAJA 2020 ROKU OTWARTA NA NOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo!

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach informuje, iż zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tj. w porozumieniu z Wójtem Gminy Wyry, po przeprowadzeniu konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach wraz z Filią w Gostyni będą OTWARTE DLA CZYTELNIKÓW od 18 maja 2020 roku.

Nasze Biblioteki od 18 maja 2020 roku uruchamiają wyłącznie usługę wypożyczania i zwrotów książek. Dostęp i wykorzystanie stanowisk komputerowych w bibliotekach, korzystanie z czytelni, organizacja spotkań i warsztatów będzie w dalszym ciągu zawieszona do odwołania.

Zachowując wszystkie środki ostrożności oraz dbając o zdrowie i komfort naszych Czytelników i Pracowników wprowadzamy następujące PROCEDURY bezpiecznego korzystania z instytucji.

B I B L I O T E K A w W Y R A C H

BIBLIOTEKA w WYRACH będzie czynna w godzinach:
poniedziałek, wtorek 9:00 – 13:00
środa, piątek 14:00 – 18:00
czwartek – nieczynne

Rekomendujemy korzystanie z katalogu online i prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne ? 505 439 272

WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI
Rekomendujemy wejście czytelników do Biblioteki w Wyrach przy ul. Głównej 58 drzwiami z tyłu budynku. Użytkownicy nie powinni przekraczać ? linii wyznaczonych w budynku przy ul. Głównej 58.
W punkcie obsługi może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 użytkownik. Pozostali powinni czekać zachowując odległości przynajmniej 2 m od siebie.

OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK 
Po wejściu do budynku przy ul. Głównej 58 należy w wyznaczonym miejscu obowiązkowo zdezynfekować ręce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy posiadać rękawice ochronne oraz ochronę zakrywającą usta i nos.

ZWROTY KSIĄŻEK 
W Bibliotece w Wyrach zwroty książek odbywać się będą w punkcie obsługi znajdującym się na parterze budynku przy ul. Głównej 58 (lokal po usługach fryzjerskich). Przyjęte książki będą odpisywane z konta, następnie poddane kwarantannie na okres 7 dni w wydzielonym pomieszczeniu. Po upływie tego okresu zostaną ponownie włączone do księgozbioru i można będzie je rezerwować i wypożyczać.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 
W Bibliotece w Wyrach wypożyczanie książek odbywa się w punkcie obsługi na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Głównej 58 (pomieszczenia Biblioteki). Podczas wizyty w Bibliotece książki podaje wyłącznie bibliotekarz. Nie ma wolnego dostępu do półek!

Rekomendujemy korzystanie z internetowego indywidualnego konta czytelnika (wejście do katalogu online znajduje się na stronie https://m6058.lib.mol.pl/) i wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biblioteką: ?505 439 272

Aby usprawnić obsługę czytelników i skrócić czas pobytu w instytucji przy wypożyczaniu książek, prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie tytułów do wypożyczenia.

Można to zrobić następująco:
– zarezerwować korzystając z katalogu online na stronie https://m6058.lib.mol.pl/ poprzez internetowe indywidualne konto czytelnika,
– zamówić przez ? 505 439 272,
– przesłać mailem na adres: wyry@gbp.wyry.pl

W celu zachowania bezpieczeństwa i w trosce o komfort profesjonalnej obsługi czytelników rekomendujemy umawianie wizyt w Bibliotece na konkretną godzinę.
W ten sposób unikniemy tworzenia się kolejek.

Nasze Biblioteki od 18 maja 2020 roku uruchamiają wyłącznie usługę wypożyczania i zwrotów książek. Dostęp i wykorzystanie stanowisk komputerowych w bibliotekach, korzystanie z czytelni, organizacja spotkań i warsztatów będzie w dalszym ciągu zawieszona do odwołania.
Zachowując wszystkie środki ostrożności oraz dbając o zdrowie i komfort naszych Czytelników i Pracowników wprowadzamy następujące PROCEDURY bezpiecznego korzystania z instytucji.

B I B L I O T E K A w G O S T Y N I

BIBLIOTEKA w GOSTYNI będzie czynna w godzinach:
poniedziałek, środa 14:00 – 18:00
wtorek, piątek 8:00 – 12:00
czwartek – nieczynne

Rekomendujemy korzystanie z katalogu online i prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne ? 505 439 257

WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI
Czytelnicy Biblioteki w Gostyni będą obsługiwani od razu po wejściu do Biblioteki w Gostyni przez drzwi zewnętrzne budynku przy ul. Pszczyńskiej 372. Użytkownicy nie powinni przekraczać ? linii wyznaczonych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 372. Wewnątrz pomieszczenia może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 użytkownik. Pozostali powinni czekać na zewnątrz budynku zachowując odległości przynajmniej 2 m od siebie.

OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK 
Po wejściu do budynku przy ul. Pszczyńskiej 372 należy w wyznaczonym miejscu obowiązkowo zdezynfekować ręce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy posiadać rękawice ochronne oraz ochronę zakrywającą usta i nos.

ZWROTY KSIĄŻEK 
W Bibliotece w Gostyni zwroty książek odbywać się będą w punkcie obsługi na parterze budynku przy ul. Pszczyńskiej 372. Przyjęte książki będą odpisywane z konta, następnie poddane kwarantannie na okres 7 dni w wydzielonym pomieszczeniu. Po upływie tego okresu zostaną ponownie włączone do księgozbioru i można będzie je rezerwować i wypożyczać.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 
W Bibliotece w Gostyni wypożyczanie książek  odbywać się na będzie w punkcie obsługi na parterze budynku przy ul. Pszczyńskiej 372. Podczas wizyty w bibliotece książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
Nie ma wolnego dostępu do półek!

Rekomendujemy korzystanie z internetowego indywidualnego konta czytelnika (wejście do katalogu online znajduje się na stronie https://m6058.lib.mol.pl/) i wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biblioteką: ?505 439 257

Aby usprawnić obsługę czytelników i skrócić czas pobytu w instytucji przy wypożyczaniu książek prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie tytułów do wypożyczenia.

Można to zrobić następująco:
– zarezerwować korzystając z katalogu online na stronie https://m6058.lib.mol.pl/ poprzez internetowe indywidualne konto czytelnika,
– zamówić przez ?505 439 257,
– przesłać mailem na adres: gostyn@gbp.wyry.pl

W celu zachowania bezpieczeństwa i w trosce o komfort profesjonalnej obsługi czytelników rekomendujemy umawianie wizyt w Bibliotece na konkretną godzinę.
W ten sposób unikniemy tworzenia się kolejek.

POWYŻSZE ZASADY ORGANIZACYJNE OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 18 MAJA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA

Możesz również polubić…

Skip to content