Bo książka jest dobra na wszystko -profilaktyka uzależnień

BIBLIOTERAPIA to forma leczenia lub terapeutycznego wsparcia z użyciem odpowiednio wyselekcjonowanej literatury. Stanowi narzędzie pracy pomocne w medycynie, psychiatrii, pedagogice. Może także wspierać osobisty rozwój jednostki.
Biblioterapia to dział arteterapii. W biblioterapii podstawowym narzędziem komunikacji jest literatura.
Pracy terapeutycznej z dziećmi – bajkoterapii – służą bajki. Biblioterapia to rodzaj terapii zajęciowej, która polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych fragmentów literatury, a następnie przepracowywaniu tematu pod kątem potrzeb uczestników zajęć. Działaniem biblioterapeutycznym
mogą być objęte osoby:
– dotknięte chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
– leczące się z uzależnień (np. alkoholizmu),
– borykające się z trudnymi do rozwiązania problemami,
– nieradzące sobie w codziennych, życiowych sytuacjach (np. osoby niepełnosprawne), pragnące rozwinąć swoje psychiczne zasoby.
Leczenie poprzez literaturę może służyć celom terapeutyczno-rehabilitacyjnym – udzieleniu psychicznego wsparcia, wzmocnieniu wiary w siebie i własne możliwości, redukcji stresu, lęku, zwalczeniu poczucia osamotnienia, niezrozumienia czy izolacji społecznej. Biblioterapia pełni też funkcję dydaktyczną – rozbudza wyobraźnię i procesy poznawcze, skłania do autorefleksji, analizowania własnych wyborów, kształtuje postawy moralne. Z zajęć biblioterapeutycznych można korzystać w celach profilaktycznych – pomagają one budować pozytywny obraz siebie i świata, utrzymać równowagę emocjonalną, kreatywnie wypełniać wolny czas.
Biblioterapia dla dorosłych
Biblioterapia służąca celom rozwojowym adresowana jest zarówno do osób borykających się z istotnymi problemami (np. utrata pracy), jak i chętnych do pogłębiania wrażliwości, rozwijania wyobraźni. Wykorzystuje się głównie literaturę, która przedstawia wybrane problemy i możliwe schematy ich rozwiązań.
W terapii osób z problemami emocjonalnymi czy behawioralnymi stosuje się teksty, które ułatwiają wgląd w samego siebie. Doświadczając identyfikacji z bohaterami, uczestnicy sesji mogą lepiej zrozumieć swoje przeżycia, zredukować napięcie emocjonalne, a także znaleźć siłę i inspirację do zmiany swojej sytuacji psychicznej.
Bajkoterapia – cele biblioterapii dla dzieci
Bajkoterapia to metoda terapii i profilaktyki problemów emocjonalnych u dzieci w wieku od lat 4 do 9.
Wykorzystywane są w niej bajki terapeutyczne – napisane specjalnie na potrzeby arteterapii dla najmłodszych. Dotyczą one konkretnych problemów do przepracowania, np. rozwodu rodziców, nieśmiałości w grupie rówieśników, lęku związanego z pójściem do szkoły, niechęci do sprzątania po sobie itd. Uczestnicząc w bajkoterapii, dziecko często nieświadomie przyswaja sobie przedstawione historie, dzięki czemu zyskuje lepsze zrozumienie rzeczywistości, uczy się samodzielnie rozwiązywać problemy, radzić sobie z negatywnymi emocjami, buduje swoje poczucie wartości.

Czy książki mają moc?
Odpowiedź znajdziecie tutaj

Poniżej przedstawiamy książki, które zostały zakupione ze środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach. Zapraszamy do rezerwowania, wypożyczania i czytania.

#BibliotekaGostyńNaszezbioryPolecamyZapraszamy#ProfilaktykaUzależnień#KsiążkiDlaDorosłych

#BibliotekaGostyńNaszezbioryPolecamyZapraszamy#ProfilaktykaUzależnień#KsiążkiDlaDzieci

#BibliotekaWyryNaszezbioryPolecamyZapraszamy#ProfilaktykaUzależnień#KsiążkiDlaDorosłych

#BibliotekaWyryNaszezbioryPolecamyZapraszamy#ProfilaktykaUzależnień#KsiążkiDlaDzieci

Skip to content