Boże Narodzenie 2021

#BożeNarodzenie2021
#Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach przygotowanych z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat przygotowaliśmy konkurs plastyczny “Święta na okładce”.

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach ul. Główna 58 wraz z Filią w Gostyni ul. Pszczyńska 372.   

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach pracy plastycznej przedstawiającej okładkę książki, nawiązującą tematem do Świąt Bożego Narodzenia. Prace prosimy dostarczyć do Biblioteki w Wyrach lub do Biblioteki w Gostyni do dnia 10.12.2021 r.

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych oraz propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

Prosimy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki.


Uczniów klas 3-8 Szkół Podstawowych naszego regionu zapraszamy do konkursu na komiks pt.: “Przygody św. Mikołaja w bibliotece”.

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach ul. Główna 58 wraz z Filią w Gostyni ul. Pszczyńska 372.   

Biorąc udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną – komiks, opowiadający historię św. Mikołaja w bibliotece. Technika praca dowolna – może być rysunek, malunek, wyklejanka. Liczba stron – max 6, formatu A4. Termin składania prac mija 10 grudnia 2021 r.

Poprzez konkurs chcemy m.in.: zainteresować dzieci komiksem, rozwijać ich kreatywność i wrażliwość, a także zdolności plastyczne oraz kultywować tematykę bożonarodzeniową.

Prosimy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki.

“Świąteczna opowieść” to konkurs literacki skierowany zarówno dla dzieci jak i dorosłych, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach ul. Główna 58 wraz z Filią w Gostyni ul. Pszczyńska 372.   

Konkurs polega na napisaniu opowiadania – historii związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Prace należy złożyć osobiście w Bibliotece w Wyrach lub Bibliotece w Gostyni,  bądź przesłać na adres e-mail: wyry@gbp.wyry.pl do dnia 10.12.2021 r.

Konkurs ma na celu zachęcić do pisania i prezentacji własnych utworów oraz rozbudzać zainteresowania czytelnicze w oparciu o tradycje bożonarodzeniowe.

Prosimy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki.

Skip to content