Henryk Cyba

Henryk Cyba – pasjonat lokalnej historii, mieszkający od urodzenia w Gostyni. Mimo wyższego technicznego wykształcenia od czasu studiów znajduje przyjemność w pisaniu „do szuflady” rymowanych utworów dla dzieci oraz limeryków, z których wiele opublikowano na łamach „Dziennika Zachodniego”. Owe zdolności humanistyczne wykorzystywał w pracy zawodowej (inżynier górnik) przy okazji pisania artykułów do fachowych czasopism czy przemówień okolicznościowych na różne okazje. „Po drodze” były jeszcze studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Rosnące z biegiem lat zainteresowanie historią Gostyni oraz utrwalony zdrowy patriotyzm lokalny zaowocowały u niego wizytami w domach najstarszych mieszkańców tej miejscowości. Zdobyte zaufanie wśród ludzi (był radnym gminnym przez 16 lat) i przeprowadzone rozmowy (tzw. historia mówiona) pomogły mu zebrać bezcenne informacje o przeszłości rodzinnej wsi. Efektem tego były artykuły historyczne w miesięczniku samorządowym „Wicie” oraz praca nad książką o dziejach Gostyni.
Jego marzenie o wydaniu drukiem monografii „Gostyń od średniowiecza do współczesności” ziściło się w 2016 roku z okazji 25-lecia Gminy Wyry. Było to możliwe dzięki wiedzy i kompetencjom współautorek tej książki oraz przychylności władz gminnych.
Mimo fascynacji fauną mórz i oceanów historia lokalna nie przestaje go inspirować do dziś.

Skip to content