Historia

Pierwsza Biblioteka w Wyrach powstała przy Drużynie Harcerskiej już w 1920 roku , następna działała w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych, niestety oba księgozbiory uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Stąd oficjalną datą powołania Biblioteki uznaje się rok 1949, kiedy to dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Pierwszą bibliotekarką była Rozalia Kolonko. W ciągu całego 1949 roku biblioteka wzbogaciła się o 782 książki. Pierwsza powojenna biblioteka miała swoją siedzibę w budynku “starej szkoły”, później obecnego budynku Urzędu Gminy, a następnie została przeniesiona do obecnej siedziby tj. przy ulicy Dąbrowszczaków 107.
Początki działalności Biblioteki w Gostyni przypadają na rok 1956, świadczy o tym pierwszy zapis w księdze inwentarzowej z tego roku. Po licznych przeprowadzkach w 1990 roku otrzymała nowy lokal w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 372. Biblioteki przez lata rozwijały się nieprzerwanie podlegając różnym zmianom organizacyjnym.

Wyrska Biblioteka od roku 1976 działała jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Do końca 1990 roku teren podległy obecnie Gminie Wyry administracyjnie należał do miasta Tychy. Na przełomie lat 1990 i 1991, po przeprowadzeniu lokalnego referendum mieszkańców powstała Gmina Wyry. Na terenie nowo powstałej gminy działały już wtedy dwie biblioteki publiczne: w Wyrach i w Gostyni, funkcjonujące uprzednio jako filie publicznej biblioteki w Tychach. W tych warunkach organizacyjnych, w 1991 roku postała Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach oraz jej filia w Gostyni. Kierownikiem biblioteki została Genowefa Ludwig. Od 1991 roku Biblioteka w Wyrach pozostaje jednostką samodzielną dotowaną przez UG Wyry.

W 2002 roku funkcję kierownika, a następnie w roku 2004 funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki  Publicznej w Wyrach objęła Magdalena Kocima. Bibliotekarzem natomiast została Barbara Długosz.

Uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2003 roku, została powołana z dniem 1 stycznia 2004 roku Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach, która otrzymała ustanowione i zatwierdzone przez Radę Gminy statut Biblioteki oraz regulaminy organizacyjne i instrukcje administracyjno –  prawne, przeznaczone do użytku wewnętrznego. Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2005 roku liczył 12 614 egzemplarzy a zarejestrowanych czytelników było 532.

W roku 1996 roku obie biblioteki wyposażono w zestawy komputerowe z odpowiednim informatycznym oprogramowaniem bibliotecznym. Od 2000 roku w systemie komputerowym bibliotek funkcjonował program operacyjny typu MAK, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. W tej sytuacji w 2007 roku zakupiono i zainstalowano  nowy program operacyjny typu LIBRA, a w maju 2019 roku zmieniono go na Libra NET.

Od stycznia 2005 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach posiada nową siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków nr 58.  Dokonano wówczas zakupów nowe regałów na książki, krzeseł, regałów na czasopisma, biurek do zestawów komputerowych, zabudowano po remoncie pomieszczenia biurowe i socjalne, całkowicie zmieniając wyposażenie bibliotek w tym zakresie. W 2005 roku nabyto  3 zestawy komputerowe, przy czym 2 z nich zostały przeznaczone dla czytelników biblioteki. W roku 2006 zakupiono 4 nowe zestawy komputerowe, w tym 3 z nich przeznaczono do użytkowania czytelnikom. W 2008 roku posiadaną bazę sprzętu zestawów komputerowych odnowiono, w miejsce zużytych jednostek sprowadzono i zainstalowano te nowocześniejsze.

W roku 2010 zakończono rejestrację książek w katalogu komputerowym, wszystkie książki mają obecnie wdrukowane kody kreskowe, istnieje możliwość rejestracji czytelników i wypożyczenia książek za pośrednictwem sieci internetowej. Od 2014 roku katalog książek dostępny jest w internecie, co umożliwia czytelnikom dostęp do ich indywidualnych kont, dokonanie rezerwacji i zamówień za pośrednictwem sieci internetowej.

Od 2013 roku w bibliotece pomocą podczas prelekcji i spotkań środowiskowych służy nowo zakupiony projektor multimedialny. Poza tym w bibliotekach oferuje się czytelnikom i innym zainteresowanym osobom, przy pomocy odpowiednich urządzeń usługi kserograficzne, te wykonywane przy pomocy bindownicy a nadto skanowanie i drukowanie dostarczonych materiałów.

W dniu 29 lipca 2019 roku dyrektor biblioteki – Magdalena Kocima przechodzi na emeryturę. W wyniku przeprowadzonego konkursu 30 lipca 2019 roku dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach zostaje Joanna Bieniek- Strączek.

Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2019 roku liczą 30 881 egzemplarzy. Są zgromadzone w Bibliotece w Wyrach, przy ul. Głównej 58 (14 470 egz.) oraz w Bibliotece w Gostyni, przy ul. Pszczyńskiej 372 (16 411 egz.). W Wyrach posiadamy inne zbiory niż w Gostyni. Zachęcamy do zapisywania się do obu Bibliotek i korzystania w wszystkich zbiorów. W 2019 roku odnotowaliśmy 19 250 odwiedzin w naszych Bibliotekach. Zorganizowaliśmy 72 imprezy ( w Wyrach – 21, w Gostyni – 51), w których uczestniczyło 2 792 osoby ( w Wyrach – 876, w Gostyni – 1916). Na dzień 30 czerwca 2020 roku z GBP w Wyrach korzysta 3 021 użytkowników, w tym z Biblioteki w Wyrach – 1 275 czytelników i z Biblioteki w Gostyni -1 746 czytelników.

Skip to content