"Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem” pod takim hasłem odbyły się warsztaty dla dzieci uświadamiające o zagrożeniach płynących z wirtualnego świata. Mówiliśmy o internecie i jego szerokim wykorzystaniu. Poznając przygody Plika i Foldera zastanawialiśmy się nad tym, jak chronimy nasze dane osobowe oraz nasz wizerunek w sieci, czy jak reagujemy na wiadomości otrzymane od nieznanych osób.

Uczestnicy tworzyli swoje internetowe nicki, pseudonimy zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz wskazywali przykłady zdjęć, które możemy umieścić lub nie. W drugiej części spotkania mówiliśmy o problemie nadmiernego korzystania z internetu i komputera oraz jego negatywnych konsekwencjach. Historia Tomka uświadomiła dzieciom, że poza wirtualnym światem istnieje ciekawszy świat realny, pełen zabaw i koleżeńskich spotkań. Z kolei przygoda Oli pokazała, że nie zawsze wszystkie informacje jakie znajdziemy w internecie są prawdziwe. Musimy być czujni i krytyczni wobec źródeł podawanych w sieci. W ramach przerywników dzieci uczestniczyły w zabawach i rozwiązywały zadania i krzyżówki. Na koniec w ramach podsumowania zajęć przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady bezpiecznego internetu, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkową naklejkę udziału w Dniu Bezpiecznego Internetu 2019.