Podczas czwartkowych "Spotkań z pasjami" przypomniałyśmy sobie dawne zapustne czyli ostatkowe zabawy i obrzędy. Dawniej najpopularniejszy wśród nich był babski comber - zabawa, która odbywała się w środę popielcową. A Józef Lompa nazywał go świętem kobiet, bowiem był on niegdyś wtajemniczeniem młodych mężatek w pożycie małżeńskie. Natomiast wśród korowodów zapustnych znane były: wodzenie niedźwiedzia, obchodzenie z kozą, zabijanie koguta, król na koniu, obchód żołnierski oraz kultywowany do dzisiaj pogrzeb basa.

Wiadomości zaczerpnęłyśmy z pracy Doroty Simonides „Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy Górnośląskie” wydanej przez WBP w Katowicach w 1995 roku.