Grzegorz Bębnik, historyk Biura Edukacji IPN-u w Katowicach i autor wielu publikacji o dziejach Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki II wojny światowej, był naszym gościem 20 marca. Zgromadzonym w bibliotece w Wyrach zaprezentował mało znane szczegóły wydarzeń z Mikołowa i okolic we wrześniu 1939 roku i lat późniejszych. Poznaliśmy także biografie ludzi zaangażowanych czynnie w bieg historii tego regionu. Dziękując za to spotkanie równocześnie żywimy nadzieję na kolejną wizytę.