Henryk Grzonka, dziennikarz, publicysta, sprawozdawca sportowy, autor monografii pt." Polskie Radio Katowice 1927-2012", był naszym gościem 4 kwietnia. Na spotkaniu w Wyrach, poprzez pokaz multimedialny, zaprezentował dzieje powstania i etapy rozwoju radia i radiofonii na Górnym Śląsku. Wszystko okraszone mnóstwem szczegółów, ciekawostek historycznych, dygresji i anegdot związanych z radiowymi osobowościami.