We współpracy z Klubem Senior + odbyło się pierwsze ze spotkań w ramach projektu „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów”. Pani Karolina Rzepecka działająca w Instytucie Roździeńskiego omówiła cele i harmonogram projektu oraz przedstawiła po krótce formę kolejnych spotkań. Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna, jakie są jej korzyści i narzędzia.

W ramach spotkania omówione zostały pojęcia konsultacji powszechnych czy przedstawicielskich. Prowadząca podała także przykłady partycypacji społecznych w projektach np.: „Gdyński Dialog z Seniorami” czy „Warszawa Przyjazna Seniorom”. W części warsztatowej spotkania, seniorzy mogli się wypowiedzieć czego ich zdaniem brakuje w naszej gminie, jakie są ich potrzeby, co można by było zmienić. Wśród propozycji jakie padły znalazły się: ścieżki rowerowe, chodniki, placówka pocztowa, parkingi, czy ławeczki do odpoczynku.

Projekt społeczny „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” realizowany jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.