W czasie warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów "Bajkowe Skarbki Śląska" nawiązano do literatury dziecięcej, zarówno klasycznej jak i regionalnej. Poprzez wybrane aspekty tworzenia przedstawienia (takie jak kostium, charakteryzacja, scenografia) dzieci poznały świat wybranych baśni. Uczestnicy warsztatów obcowali z tekstem literackim w czasie tworzenia mini-scenek oraz etiud teatralnych. Dzieci uczyły się wyrażać emocje i kreować zachowania bohaterów poprzez ćwiczenia dialogowe, taneczne i ruchowe. Warsztaty odbyły się w ramach Programu "Partnerstwo dla książki 2019", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.