Dzisiaj seniorzy uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z projektu „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów”, w trakcie którego została przedstawiona gotowa mapa z wyznaczonymi miejscami, gdzie należałoby wprowadzić zmiany. Na mapie uwzględnione zostały propozycje jakie wskazali uczestnicy w trakcie poprzednich 2 spotkań.

Projekt społeczny „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” realizowany jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.