9 października odbyło się ostatnie ze spotkań w ramach projektu „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów”. Wśród zaproszonych gości, z ramienia Urzędu Gminy uczestniczyła również Pani sekretarz Ewa Placha. Efektem 4 spotkań, przeprowadzonych z seniorami naszej gminy, było stworzenie mapy potrzeb, jakie ich zdanie są kluczowe dla naszej społeczności.

Najważniejsze z nich to m.in.:

 - zwiększenie liczby przejść dla pieszych,

 - stworzenie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych  oraz seniorów przy gostyńskim domu kultury, bibliotece i przychodni, z uwzględnieniem parkingów, ławeczek czy wiaty,

  - chodniki m.in. na ulicy Tyskiej, czy na odcinku od ulicy Miarowej do Zaleśnej,

 - punkt pocztowy w Gostyni,

 - zwiększenie połączeń komunikacyjnych m.in. do Łazisk czy Katowic,

 - trasy rowerowe wzdłuż Gostynki.

 Jak widać są to ważne punkty potrzebne w naszej gminie. Jak dodała Pani sekretarz Ewa Placha, te przedstawione potrzeby w 95% pokrywają się z planami i strategią Gminy, ale niestety na wszystko potrzebne są środki. Przy okazji dowiedzieliśmy się również jak wygląda sytuacja z remontem dwóch głównych dróg tj. ulicy Rybnickiej oraz DW 928. Na koniec Pani sekretarz zachęcała seniorów do założenia Rady Senioralnej w naszej gminie, gdyż ma ona większe przebicie w działaniu i realizowaniu potrzeb mieszkańców.

 Projekt społeczny „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” realizowany jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.