Zapraszamy wszystkie mamy od 21 tygodnia ciąży na bezpłatną edukację przedporodową do biblioteki w Gostyni w każdy piątek o godz. 10:00. Cykl prelekcji składa się z 20 tematów, które prowadzą położne z NZOZ Opieka Rodzinna w Tychach. Dodatkowo położne sprawują opiekę nad położnicą i jej maleństwem począwszy od powrotu ze szpitala do szóstego tygodnia życia dziecka.