Zapraszamy wszystkie mamy od 21 tygodnia ciąży na bezpłatną edukację przedporodową do biblioteki w Gostyni w każdy piątek o godz. 10:00. Cykl prelekcji składa się z 20 tematów, które prowadzą położne z NZOZ Opieka Rodzinna w Tychach. Dodatkowo położne sprawują opiekę nad położnicą i jej maleństwem począwszy od powrotu ze szpitala do szóstego tygodnia życia dziecka.

Zapraszamy na spotkanie z położną już w najbliższy piątek.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach obowiązującym od 12 sierpnia 2019 roku :) 

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3319973&ident=325&js=1

Mariusz Dmetrecki, przewodnik turystyczny i pasjonat historii, autor wielu książek, był "Gościem w bibliotece" 24 lipca. Obejrzeliśmy, przygotowaną przez naszego gościa prezentację multimedialną o Wyrach, od najdawniejszych zapisków do wybuchu II wojny światowej i bitwy wyrskiej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkańców gminy w powstaniach śląskich.

Kazimierz Szymeczko, pochodzący z Rudy Śląskiej pisarz, był naszym "Gościem" 17 lipca. Z wykształcenia jest nauczycielem-polonistą, pracował także jako bibliotekarz. W latach 2011-2013 był opiekunem i asystentem osób niepełnosprawnych w ośrodkach "Caritasu" w Mikołowie i Rudzie Śląskiej. Zadebiutował w roku 1996 w czasopismach Guliwer i Świerszczyk. Podzielił się z nami tym, że "został pisarzem, bo lubił czytać"- obecnie jego dorobek literacki to 25 pozycji dla dzieci i młodzieży. Opowiadał o swoich książkach, szczególnie o najnowszej pt.: "Gołąbek niepokoju" poświęconej codziennemu życiu Ślązaków w latach 1919-1921. 

 

Dzisiaj seniorzy uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z projektu „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów”, w trakcie którego została przedstawiona gotowa mapa z wyznaczonymi miejscami, gdzie należałoby wprowadzić zmiany. Na mapie uwzględnione zostały propozycje jakie wskazali uczestnicy w trakcie poprzednich 2 spotkań.