24 października w bibliotece w Gostyni odbyło się kolejne spotkanie dla młodych mam z maleństwami i dotyczyło masażu niemowląt. Położna Magdalena Welk przekazała wiedzę teoretyczną na temat masażu dzieci, a następnie wspólnie z mamami przeprowadziła warsztaty masażu. 

Uczniowie trzech klas pierwszych z Zespołu Szkół w Wyrach w dniach 26 i 27 października odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Wyrach. Celem wizyty było poznanie tej biblioteki w ramach realizacji jednego z zadań Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Dla niektórych uczniów było to pierwsze spotkanie, inne dzieci znają doskonale to miejsce, ale wszystkie miło spędziły czas. Na koniec otrzymały mały słodki poczęstunek oraz ulotkę z podstawowymi informacjami o bibliotece.

Realizując Projekt Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” biblioteka w Gostyni nawiązała współpracę partnerską z biblioteką szkolną w Zespole Szkół w Gostyni. 
Pierwszy etap projektu został zrealizowany przez zakup nowych książek dla dzieci i młodzieży, który został przekazany w depozyt do biblioteki szkolnej.
4 listopada do biblioteki zostały zaproszone dzieci z naszego przedszkola na inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. "Rzepka". Przedstawienie w wykonaniu młodzieży szkolnej zachwyciło nas dorosłych, ale przede wszystkim dzieci, które doskonale się bawiły i co ważne bajka Tuwima jest im doskonale znana. Na uwagę i uznanie zasłużyły również stroje i rekwizyty. Liczna grupa małych widzów z dużym zainteresowaniem obejrzała inscenizację, którą nagrodzili gromkimi brawami.
Następnie laureaci konkursu recytatorskiego "Teatr jednego wiersza" zaprezentowali nagrodzone utwory, a zespół muzyczny wykonał znane wszystkim piosenki.
W holu biblioteki zorganizowana została wystawa prac konkursowych - ilustracje do nowych książek zakupionych w ramach projektu wykonanych przez uczniów klas 1-3.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Nad przygotowanym programem czuwały pani Małgorzata Pisarzowska i pani Katarzyna Wojtala.
Bardzo cieszymy się, że czas spędzony w bibliotece dostarczył młodym odbiorcom wielu radosnych przeżyć.

Nasza Biblioteka uczestniczy w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020". Celem Programu jest odnowienie i wzbogacenie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
W 2014 r. ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach programu Priorytet 1 pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych 4800 zł, z czego 1/3 kwoty dotacji zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka w Gostyni i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Opieka Rodzinna" proponuje cykl bezpłatnych prelekcji z edukacji przedporodowej dla kobiet ciężarnych. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowane położne. Celem jest przygotowanie ciężarnych do aktywnego, świadomego i sprawnego porodu. Poprzez wykłady położne przekazują rzetelną wiedzę o ciąży i o porodzie.

Zapraszamy wszystkich przyszłych rodziców w piątki o godz. 10:00 do Biblioteki w Gostyni.