Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych

Program Wieloletni “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (2016-2020)

Cel priorytetu 1: wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych

Rodzaje kwalifikujących się zadań: zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Otrzymane kwoty dofinansowania:

  • 2020 rok: 4 307,00
  • 2019 rok: 5 500,00 zł
  • 2018 rok: 5 600,00 zł
  • 2017 rok: 5 600,00 zł 

Skip to content