Stanisław Swadźba

Prof. zw. dr hab. Stanisław Swadźba – profesor ekonomii, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Zakładu Systemów Gospodarczych. Jego zainteresowania naukowe i badawcze to mikro- i makroekonomia, a zwłaszcza ekonomia porównawcza i systemy gospodarcze. W swoich publikacjach zajmuje się przede wszystkim problematyką transformacji systemowej, integracji in globalizacji. Interesują go również zmiany strukturalne w gospodarce światowej. Autor około 180 prac naukowych, w tym dwóch książek, jednego skryptu, osiemnastu monografii naukowych pod jego redakcją, ośmiu prac zbiorowych pod jego redakcją oraz współautor wielu innych monografii naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.

Skip to content