Urszula Swadźba

Prof. dr hab. Urszula Swadźba – profesor socjologii, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej. Jej zainteresowania badawcze to: socjologia wartości ( rodziny, religii, a szczególnie wartości pracy), socjologia pogranicza, socjologia społeczności lokalnych, problematyka śląska. Autorka ponad 100 książek i artykułów o tej tematyce. Najważniejsze publikacje: Śląski etos pracy. Studium socjologiczne (2001), Wartości pracy, rodziny, religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich (2012). Współpracuje z uczelniami zagranicznymi (Czechy, Słowacja , Węgry).

Skip to content