Zapisz się do Biblioteki

Karta Zobowiązań CzytelnikaZgodnie z § 2 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach z dnia 12 sierpnia 2019 roku

§ 2

 1. Warunkiem  korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz uzyskania dostępu do baz zbiorów elektronicznych jest posiadanie internetowego konta czytelnika w systemie bibliotecznym LibraNET.
 2. Zasady rejestracji:
  a) Należy okazać dokument stwierdzający tożsamość wraz z nr PESEL, podać dane adresowe i kontaktowe (w przypadku gdy adres zamieszkania nie jest podany w dokumencie, należy wskazać go, okazując stosowne zaświadczenie),
  b) Należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, wypełnić i podpisać Kartę Zobowiązań Czytelnika. Złożenie podpisu na przedmiotowej Karcie oznacza zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jak również wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do ich przetwarzania przez Bibliotekę w ramach posiadanych uprawnień. Za czytelnika niepełnoletniego do lat 16 Kartę Zobowiązań Czytelnika podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Czytelnik ma prawo zalogowania się na indywidualne konto internetowe dostępne w katalogu elektronicznym Biblioteki https://m6058.lib.mol.pl/  na stronie https://www.gbp.wyry.pl/ Za pośrednictwem konta można zamawiać lub rezerwować materiały biblioteczne.


Regulamin GBP w WyrachPobierz

Powyższe formularze dostępne są również w formie papierowej w naszych Bibliotekach. Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do naszych Bibliotek i korzystania z naszych zbiorów i usług.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach oferuje swoim Czytelnikom inne zbiory w Bibliotece w Wyrach i inne zbiory w Bibliotece w Gostyni. Zapraszamy zatem WSZYSTKICH do zapisywania się zarówno do jednej jak i drugiej Biblioteki i korzystania z bogatej oferty naszych instytucji.
Warto mieć większy wybór!

CZYTELNIKU zaloguj się na indywidualne konto internetowe!

Zapraszamy naszych Czytelników do zalogowania się  na indywidualne konto internetowe czytelnika. Wejście do katalogu online znajduje się na stronie https://m6058.lib.mol.pl/.

Poruszanie się w systemie LibraNet jest domyślne, system jest dobrze zabezpieczony, ciągle doskonalona jest jego funkcjonalność. Nie zwlekaj z decyzją! Korzystanie z konta jest proste, bezpieczne i wygodne. Nie daj się prosić, przekonaj się  i……..

Zadzwoń do Biblioteki w Wyrach pod nr tel. 505 439 272 lub do Biblioteki w Gostyni pod nr tel. 505 439 25 i poproś o przesłanie mailem linku aktywacyjnego.

Jeśli w Karcie Zobowiązań Czytelnika nie wyraziłeś do tej pory zgody na udostępnienie swojego adresu mailowego, prosimy o przesłanie na adres mailowy Biblioteki w Wyrach: wyry@gbp.wyry.pl  lub Biblioteki w Gostyni: bibliotekarz@gbp.wyry.pl oświadczenia o następującej treści:Oświadczenie IKCzPobierz

Oświadczenie w wersji papierowej dostępne jest również w naszych Bibliotekach.

Następnie zarejestruj się według instrukcji znajdującej się w systemie LibraNet, w katalogu OPAC (zielona ikonka z pytajnikiem).

Wejście do katalogu online znajduje się na stronie https://m6058.lib.mol.pl/

Internetowe Konto Czytelnika umożliwia:

 • sprawdzenie, czy dana książka jest dostępna,
 • zarezerwowanie książki, bądź ustawienie się w kolejce po daną pozycję,
 • samodzielne prolongowanie terminu zwrotu książki do 14 dni  (prolongaty można również dokonać telefonicznie, bądź mailowo; o kolejnych prolongatach decyduje bibliotekarz i są one dokonywane, jeśli nie ma rezerwacji danej pozycji przez innego czytelnika).
 • Czytelnicy są automatycznie informowani przez system (poprzez wysłanie maila) o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

Logując się na indywidualne konto internetowe, nie musisz sam szukać na półkach książek, które chcesz wypożyczyć. Przychodzisz, oddajesz przeczytane egzemplarze i od razu odbierasz książki wcześniej zarezerwowane. Usprawni to pracę Biblioteki i zaoszczędzi Twój czas!

W przypadku jakichkolwiek trudności Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach służy pomocą.

Internetowe Konto Czytelnika jest BEZPŁATNE

Zachęcamy do korzystania z internetowych udogodnień oferowanych przez nasze Biblioteki.

Skip to content