Wystawy w plenerze

Wystawa z okazji stulecia Powstań Śląskich i powrotu Śląska do Macierzy przygotowana przez Panteon Śląski była do obejrzenia w Gostyni przy budynku Biblioteki oraz w Wyrach przy Szkole Podstawowej.

W nawiązaniu do wystawy przygotowanej przez Panteon Śląski, 3 listopada odbyła się w Szkole Podstawowej w Wyrach prelekcja Lidii Borowian-Cyba. Uczniowie 7 i 8 klas wysłuchali wykładu pt. „My-Poloki. Mieszkańcy Wyr w powstaniach śląskich”.

Skip to content