Biblioteki ZAMKNIĘTE dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 roku


Szanowni Państwo!

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U 2020, poz.1972),
a w szczególności zapisu:
„11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. “

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach informuje, iż w dniach od 7 do 29 listopada 2020 roku Biblioteka w Wyrach oraz Biblioteka w Gostyni będą zamknięte dla Czytelników.

Obsługa czytelników zostaje wstrzymana. Terminy zwrotu wypożyczonych książek będą na bieżąco przedłużane, a opłaty za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.


PRZEPRASZAMY za niedogodności!
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ŻYCZYMY ZDROWIA!


O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Nadal będziemy dla Państwa działali – mamy nadzieję, że dacie się Państwo wplątać w nasze internetowe sieci ?

Możesz również polubić…

Skip to content