Na tropie bajkowych zwierząt – konkurs literacko – plastyczny

Bajkowe zwierzątko

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO
NA ILUSTRACJĘ KSIĄŻKI pt. „”Na tropie bajkowych zwierząt”.

I.Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.
II.Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz możliwość rozwijania twórczości plastycznej.
III.Zasady i tryb prowadzenia konkursu
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
2. Format A4.
3. Techniki prac dowolne, płaskie (nie przestrzenne).
4. Prace oraz wydrukowane i podpisane zgody (Załącznik nr 1) należy dostarczyć/przesłać do 30 czerwca 2020 r. (po tym terminie prace nie będą podlegały ocenie) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
UL. Główna 58
43-175 Wyry

lub

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Gostyni
Ul. Pszczyńska 372
43-176 Gostyń

z dopiskiem „Na tropie bajkowych zwierząt”
Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie. Prace uszkodzone nie będą podlegać ocenie.

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, (Załącznik nr 2) umieszczoną na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania autora, telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, adres e-mail rodziców/opiekunów, autor i tytuł bajki do której powstała ilustracja).
6. Rodzice/opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową w terminie 15-17 lipca 2020 r.
7. Fundatorem nagród rzeczowych i książkowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach i sponsorzy.
8. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem prac nastąpi dnia 3 sierpnia 2020 r.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac plastycznych w celach promocyjnych.
10. Rodzice/ opiekunowie autorów prac plastycznych zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, oraz zdjęć z finału.
11. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
12. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach.
13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Może Ci się również spodoba

Skip to content