Podaruj książkę Bibliotece

Wszystkie  książki wprowadzone w 2021 roku do księgozbioru naszych Bibliotek pochodzą z darów.

W roku minionym przybyło ogółem 787 woluminów o wartości 13 160,33 zł, w tym: Biblioteka w Wyrach wzbogaciła księgozbiór o 377 egz. (7 250,97 zł) wydawnictw książkowych, natomiast Biblioteka w Gostyni o 410 egz.  książkowych (5 909,36 zł). Ponadto wprowadziliśmy w Bibliotece w Gostyni na stan księgozbioru 79 broszur z darów.

Biblioteka w Wyrach wzbogaciła się o dary książkowe czytelników, które zamknęły się liczbą 226 egz. o wartości łącznej 3 909,98 zł . W ramach środków z GKRPA w Wyrach 122 egz. w kwocie 2 694,87zł. Inne dary to dar Ferrero – 23 egz. za 529,12zł , dar Gminy Wyry – 4 egz. o wartości 80,00 zł oraz dar MBP w Mikołowie – 2 pozycje za 37,00 zł.

Biblioteka w Gostyni poszerzyła księgozbiór o dary książkowe czytelników, które zamknęły się liczbą 239 egz. o wartości łącznej 2 573,98 zł . W ramach środków z GKRPA w Wyrach  151 egz. w kwocie 2 759,24 zł. Inne dary to: dar Ferrero – 15 egz. za 471,14 zł , dar Gminy Wyry – 4 egz. o wartości 80,00 zł oraz dar MBP w Mikołowie – 1 pozycja za 25,00 zł.

Ubytkowaliśmy zbiory w Bibliotece w Gostyni w ilości 65 egz. o wartości 233,88 zł.

Podsumowując, na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach dysponuje zbiorami w ilości 31 635 egz. o wartości 361 727,05 zł, z czego w Bibliotece w Wyrach znajduje się 14 852 egz. o wartości 181 877,76 zł, natomiast w Bibliotece w Gostyni 16 783 egz. o wartości 179 849,29 zł.

W roku 2021 Czytelnicy Biblioteki w Wyrach najchętniej sięgali po pozycje polskich autorów, a szczególnie autorek. Popularne były szczególnie te, które gościliśmy w bibliotece. Równie chętnie czytano także literaturę popularnonaukową: autobiografie i biografie, a także wydawnictwa podróżnicze, historyczne oraz reportaże. Natomiast Czytelnicy Biblioteki w Gostyni najchętniej sięgali po literaturę obyczajową polskich autorów, a szczególnie autorek. Popularne były szczególnie te, które gościliśmy w bibliotece. Równie chętnie czytano kryminały, a także wydawnictwa podróżnicze oraz historyczne. Sporym zainteresowaniem cieszył się dział z książkami o tematyce religijnej.

Biblioteka w Wyrach prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne przede wszystkim z Filią Biblioteki w Gostyni. Najczęściej wypożyczenia te obejmują beletrystykę i lektury szkolne.

Serdecznie DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM za przekazane naszym Bibliotekom książki. Liczymy na dalszą Waszą hojność w 2022 roku.

Możesz również polubić…

Skip to content